Jornades Internacionals Caravaggio 400 anys després


El dimecres 13, el dijous 14 i el divendres 15 d'octubre del 2010 van celebrar-se a l'Aula Magna de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona unes Jornades Internacionals organitzades pel grup ACPA, amb el títol: Jornades Internacionals Caravaggio 400 anys després

A part d'alguns dels membres del grup, participaren a les jornades dues reconegudes especialistes en Caravaggio d'àmbit internacional: Silvia Ginzburg (Università Roma Tre) i Rosella Vodret (Soprintendente speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della Città di Roma)


Direcció i coordinació:

Rosa Maria Subirana Rebull

Comité Científic:

Sílvia Canalda Llobet
Rosa Maria Subirana Rebull
Joan Sureda Pons
Joan Ramon Triadó

Col·laboració:

Anna Vallugera
Ilaria Sgrigna


imatge imatge