Maria del Mar Rovira i MarquèsMaria del Mar Rovira i Marquès
Universitat de Barcelona
mar.rovira.marques@gmail.com

Llicenciada en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona (2012), també hi ha cursat el Màster en Estudis Avançats en Història de l’Art en la línia de recerca (2012-2013) i actualment és investigadora en formació del programa de doctorat d’Història de l’Art de la mateixa universitat.

El seu treball final de màster se centrà en l’estudi del patrimoni d’un conjunt religiós de Barcelona, la Casa de la Congregació de la Missió i l'església de Sant Sever i Sant Carles Borromeu, com un avantprojecte de la tesi doctoral, dirigida per la Dra. Rosa Maria Subirana Rebull, que estudia l’Evolució setcentista i adaptació hospitalària dels conjunts conventuals i monàstics de Barcelona durant la Guerra del Francès.

La seva línia de recerca se centra en l’arquitectura i el patrimoni religiosos del segle XVIII i la seva transformació i adaptació als nous usos imposats durant la Guerra del Francès a Barcelona (1808-1814), així com els factors econòmics i socials que influïren en la seva evolució.

Actualment gaudeix d'un Ajut de Personal Investigador Predoctoral (APIF), atorgat per la Universitat de Barcelona, gràcies a la qual porta a terme tasques docents al Grau d’Història de l’Art a la Universitat de Barcelona.

També ha gaudit de diverses beques de col·laboració de la mateixa universitat (2013-2016) i d'una beca per a les activitats acadèmiques dirigides de suport al professorat de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (2013), que li va permetre col·laborar en l’edició de Caravaggio: 400 anys després (2013), a cura de Rosa Maria Subirana Rebull, Joan Ramon Triadó i Anna Vallugera.

Consultar currículum detallat en format pdf imatge