Rosa Maria Subirana RebullRosa Maria Subirana Rebull
Professora Titular en Història de l’Art
Universitat de Barcelona
rmsubirana@ub.edu

Realitzà una primera immersió en l’àmbit artístic barceloní treballant a la Sala Parés (1970-1977); Subex Galeria d’Art (1978-1982) i Subastes Valentí (1980-1982).

Posteriorment inicià la seva trajectòria com a docent a la Tufts University-Skidmore College in Barcelona (1983-1985) i al Centro Español de Nuevas Profesiones en Barcelona, on ocupà el càrrec de Coordinadora d’Estudis (1985-1987). Fou Professora Convidada de la Université Lumière Lyon-2 (Campus de Bron) a França (1998) i de la Universitat Internacional de Catalunya a Barcelona (2000-2006).

La primera vinculació amb la Universitat de Barcelona fou com a Col·laboradora de Càtedra (1984-1986), continuà com a Professora Associada Substituta (1989), Ajudant d'Universitat LRU (1990-1999), Professora Associada Substituta (1999-2000) i Professora Titular Interna d'Escola Universitària (2000-2001). Des de l’any 2001 ocupa la plaça de Professora Titular d’Universitat al Departament d’Història de l’Art i des del 2012, com a Coordinadora Acadèmica, és responsable del Màster Oficial Estudis Avançats en Història de l’Art. Així mateix, és Secretària de la Comissió Acadèmica de Màsters Oficials de la Facultat de Geografia i Història i membre de la Comissió Permanent.

Des de 2013 forma part del Comitè Organitzador del Gaudi World Congressi>, organisme adherit a The Gaudí Research Institute i Universitat de Barcelona.

Formada a la Universitat de Barcelona, dedicà la seva tesi de llicenciatura a la vida i obra del primer director de l’Escola Gratuïta de Dibuix de Barcelona, el gravador d’origen valencià Pasqual Pere Moles (1741-1797). Continuà investigant sobre gravat i la calcografia catalana del segle XVIII li ocupà la recerca doctoral. Ambdues investigacions foren guardonades per l’Institut d’Estudis Catalans, la primera amb el IX Premi Josep Puig i Cadafalch 1986 (Pasqual Pere Moles i Corones. València 1741-1797) i la segona amb el I Premi Josep Pijoan 1998 (La calcografia catalana del segle XVIII. Dels argenters als acadèmics).

Prioritàriament ha centrat la seva investigació a l’època moderna. Ha dirigit diverses Tesis de Llicenciatura i Doctorat, així com Treballs Finals de Màster, alhora que ha format part dels següents projectes finançats: Clasicismo y Academicismo en el Arte Catalán. 1750-1808. Dependencias e invariantes en relación a España, París y Roma, dirigit per Joan Ramon Triadó, Universitat de Barcelona 1998-2001 (PB97-0863 / MECU-Ministerio de Educación, Cultura y Deporte); Reflejo de los nuevos cultos y devociones en las catedrales españolas durante el Barroco. Arquitectura, arte y devoción, dirigit per German Ramallo, Universidad de Murcia 2007-2009 (HUM2006- 12319 / MEDU-Ministerio de Educación y Ciencia); Archivo crítico y analítico de las fuentes bibliográficas y documentales del Arte en Cataluña en la Época de los Austrias: 1516-1714, dirigit per Joan Sureda, Universitat de Barcelona, 2006-2009 (HUM2006- 09682-ARTE / MEDU-Ministerio de Educación y Ciencia); Análisis Crítico y Fuentes de las Cartografías del Entorno Visual y Monumental del Área Mediterránea en Época Moderna, dirigit per Joan Sureda, Universitat de Barcelona, 2010-2012 (HAR2009- 07053 / MCNN-Ministerio de Ciencia e Innovación); Cartografías Analíticas, Críticas y Selectivas del Entorno Visual y Monumental del Área Mediterránea en la Edad Moderna, dirigit per Joan Sureda, Universitat de Barcelona, 2013-2015.

Ha publicat un considerable nombre de llibres i articles vinculats als diversos projectes en que ha participat. Entre d’altres, cal citar a títol d’exemple, «Arte, poder y sociedad en la Fiesta Barroca: celebración y Máscara Real, en Barcelona, con motivo del Tratado de Versalles y el Nacimiento de los Infantes Carlos y Felipe, hijos del futuro Carlos IV (1783)», Arte en las Cortes Europeas del siglo XVIII (1987-1989); La época del Barroco (1992); «Las ‘Memorias Históricas’ de Antoni de Capmany y la relación entre promotor, comitente y artistas», Patronos, promotores, mecenas y clientes (1992); Josep March: un pioner de la litografia (1992); Arte Barroco I-II (1996); Pintura Moderna (2001); «En torno al Discurso sobre la Restauración de las Bellas Artes de España y la huella teórica de Isidoro Bosarte en el arte catalán», Correspondencia e integración de las artes (2002); «L’Arsenal», El Palau del Parlament (2005); «Sicilia e Catalogna. Nuovi progetti urbanistici del XVIII secolo: Coincidenze e divergenze» (2008); «Barcelona en el siglo XVIII. Las Ramblas», Tra Napoli e Spagna (2015).

Com autora publicà el capítol «Societat, cultura i ideologia a la pintura de Caravaggio» i edità, en col·laboració amb Joan Ramon Triadó i Anna Vallugera, el llibre Caravaggio, 400 anys després, guardonat amb el Premi ACCA 2013.

Darrerament l’objectiu de la seva recerca es focalitza en l’arquitectura i els programes decoratius barcelonins del segle XVIII. Sobre aquest tema, en col·laboració amb Joan Ramon Triadó, ha publicat un exhaustiu estat de la qüestió a «Art, història i ideologia. Programes de les cases i palaus barcelonins al segle XVIII» (Pedralbes, Barcelona 2009); «Recuperació econòmica i producció artística de la decoració mural de les cases i palaus barcelonins al darrer terç del segle XVIII» (Cartografias visuales y arquitectónicas de la modernidad. Siglos XV-XVIII, Barcelona 2011), com també han coordinat el Simposi Internacional Imatges del poder a la Barcelona del Set-cents. Relacions i influències en el context mediterrani, celebrat a Barcelona els dies 28 i 29 d’abril de 2015. Entre d’altres publicacions al respecte cal citar «El salón del trono de Palacio Episcopal de Barcelona. Un manifiesto de la autoridad del obispo», La catedral guía mental y espiritual de la Europa Barroca Católica (2010) i, amb Anna Vallugera, «Erasme de Gònima. De fabricant d’indianes a l’estatus nobiliari. Preservació patrimonial» (2013).

Actualment dirigeix amb Joan Ramon Triadó el projecte de recerca ACPA - Arquitectura y Ciudad: Programas Artísticos en Barcelona (1714-1808). Relaciones e Influencias en el Ámbito Mediterráneo HAR2015-70030- P- MINECO/FEDER, UE), pel qual han coordinat el Col·loqui Internacional Interdisciplinari Diàleg entre música i pintura (Barcelona, 30 de març de 2016) i el Col·loqui Interdisciplinari Entorn de Georges de La Tour (Barcelona, 25 de maig de 2016), com també han editat un llibre-guia amb material didàctic pels alumnes que van seguir el curs internacional, Roma Caput Mundi. Un recorregut per la història de Roma (Roma, del 13 al 17 d’abril de 2016), el qual ve a ser el primer volum d’una col·lecció dedicada a “Arquitectura i ciutat. Itineraris internacionals”.

Consultar currículum detallat en format pdf imatge