Anna Vallugera FusterAnna Vallugera Fuster
Doctora en Historia del Arte;
Universitat de Barcelona
annavallugera@hotmail.com


Doctora en Història de l’Art (2016) per la Universitat de Barcelona i llicenciada en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra (2007), ha dedicat la seva tesi doctoral a la reconstrucció històrica del comerç d’art a la ciutat de Barcelona al darrer terç del Set-cents i als diversos agents que hi intervingueren.

Títol Professional de Música pel Conservatori Superior de Música del Liceu (2005), ha cursat el Màster oficial ‘Estudis Avançats en Història de l´Art' a la Universitat de Barcelona en la línia “Col·leccionisme, mercat i difusió de l´art” (2009).

Ha gaudit de diverses beques de col·laboració i de recerca concedides per la Universitat Pompeu Fabra (2007) i també pel Departament d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona (2009-2013), del Ministeri Austríac d’Educació i la Universitat de Viena (2010 i 2011), així com d’altres entitats, com la Fundació Güell (2011) o la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País (2011).

Les seves investigacions l’han dut a participar en diversos congressos, també internacionals, simposis i seminaris de recerca. Actualment la seva activitat investigadora se centra en l’arquitectura i els programes decoratius de les cases grans barcelonines del darrer quart del segle XVIII i del mercat de l’art de l’època. També s’interessa pels fenòmens del mercat de l’art a l’actualitat.

https://ub.academia.edu/annaVallugera

Consultar currículum detallat en format pdf imatge